História

logo rigo

Firma RIGO s.r.o bola založená v roku 1990 so základným imaním 25 miliónov HUF. Je to rodinný podnik so 100%  maďarskou kapitálovou účasťou. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Budapešti, na ulici Orsovai č. 3. Výroba prebieha v dvoch  prevádzkach, Martfű a Tiszaföldvár. Obidve prevádzky sú  majetkom spoločnosti  RIGO. Výroba  je v  modernej továrenskej hale s plnou infraštruktúrou. Počet zamestnancov rastie vďaka neustálemu rozvoju spoločnosti.  Trvalý rast tržieb je spôsobený neustálym zlepšovaním v oblasti výskumu a vývoja technológií a rozsiahlymi marketingovými aktivitami.Starostlivo dbáme o  zákazníkov a  vysokú kvalitu vyrábaných výrobkov. S obchodnými partnermi a dodávateľmi udržujeme dlhodobé vzťahy, ktoré sú zmluvne viazané. Od roku 1998 získala spoločnosť RIGO certifikáciu normy ISO 9001. Od tejto doby sú zariadenia certifikované normou CE. Dňa 3.9.2015 spoločnosť Rigo získala cenu Maďarský produkt roku 2015.

Zakladateľ a výkonný riaditeľ: Zoltán Rigó
Majiteľ a výkonný riaditeľ: Péter Rigó

Špecializácia

Výroba knihárskych strojov: projektovanie, výroba a vývoj skupiny knihárskych strojov, navrhovanie a vykonávanie elektronickej kontroly je hlavnou náplňou spoločnosti.

Výroba foriem : formy na výrobu plastov vstrekovaním, formy na tvarovanie a strihanie a formy na odlievanie hliníka pod tlakom.

Výroba plechových dielov : vysoká kvalita rezania, ohýbania a dokončovania doskových komponentov pre elektrotechnický priemysel.

Výroba hliníkových odliatkov: špecializujeme sa na vysoko presné komponenty vyrábané nízkotlakovou technológiou.

Výroba výsekových foriem: na vysokej úrovni vyrábame výsekové formy pre automobilový a obuvnícky priemysel. Najčastejšie vysekávané materiály sú textil a koža.

Riadenie výroby :Systém počítačového riadenia výroby bol zavedený v roku 1995 spolu s vývojom IT systému, ktorý sa neustále rozvíjal a priebežne aktualizoval. Tieto produkty sú vyrobené v našich vysoko technologicky vyspelých CNC obrábacích centrách. Pomocou rôznych grafických programov vytvárame 3D modely pre zobrazenia jednotlivých technologických krokov.

Výroba prebieha na dvoch miestach

Martfű : Významná časť výroby knihárskych strojov je v meste Martfű. Výroba zahŕňa výrobu výsekových nástrojov, opracovanie hliníka ako aj technické projektovanie súvisiace s výrobou.

Tiszaföldvár : Na tomto mieste vyrábame plechové diely a rámy strojov. K presnému obrábaniu materiálov používame najmodernejšiu CNC technológiu.