Domov 2018-06-03T17:29:00+00:00
Samagraf vyhradny distributor polygrafickych strojov znacky RIGO kft

Zaoberáme sa

nákupom a predajom nových a použitých strojov, zariadení pre tlačiarne, knihárne a grafické štúdiá. Pre nami dodané a vykúpené stroje zabezpečujeme odborné sťahovanie a inštaláciu.

Zaisťujeme odbornú demontáž

nami vykúpených strojov.

Poskytujeme prepravu nami

vykúpených a dodávaných strojov.

Zaisťujeme inštaláciu

nami dodávaných strojov.